Gergi / Kuyruk Tamburu

Gergi / Kuyruk Tamburu

Bant boyunun kısa olması durumunda kayışının sonuna kuyruk tamburu olarak takılır ve gerdirme sistemi tamburun miline bağlanır. Bant boyunun uzun olması durumunda ise kuyruk tamburu olarak sona takıldığı gibi bant gergi sistemi içinde ağırlık mekanizmaları ile beraber kullanılır.